Our Co-Operatives

S.No Name of cooperatives Place Block District
1. Adivasi Tendupatta Sangrhan Sahkari Samiti ltd. Devla Kotra

Udaipur

2. Bhader Adivasi Tendupatta avm Vanupaj Sangrhan Sahkari Samiti ltd Birothi Jhadol
3. Bhomat Adivasi Mahila Vanupaj Sangrhan Sahkari Samiti ltd Hayala Gogunda
4. Chunda Janjati Mahila Vanupaj Sangrhan Sahkari Samiti ltd Bedawal Salumber
5. Adivasi Tendupatta Sangrhan Sahkari Samiti ltd. Abu road Abu road Sirohi
6 Adivasi Tendupatta Sangrhan Sahkari Samiti ltd. Devgarh Pratapgarh Pratapgarh
7. Hum kissan Tendupatta Sangrhan Sahkari Samiti ltd. Jhiri Manoharthan Jahalwar
8. Vagad Mjdoor Kissan Sahkari Samiti ltd. Jalukuwa Bichiwara Dungarpur
9. Jakham Vikas Sahakri Samiti ltd. Mungana Dhariyawad Pratapgarh